Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 Школа працює над проблемою:

 

«Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику».

 

Мета діяльності закладу:
  • Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

  • Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

  • Формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

  • Впровадження інноваційних технологій навчання учнів та вчителів, реалізація компетентністного підходу;

  • Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміння планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль, застосувати набуті знання у своїй професійній, суспільно-політичній діяльності;

  • Удосконалення змісту освіти, яка базувалась би на сучасних інформаційно-комунікативних технологіях, яка сприяла б забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей.

У складі школи функціонують:
  • Циклові методичні об'єднання вчителів – предметників - 6;

  • Методичні об'єднання класних керівників 5-8 кл., 9-11 кл.;

  • Рада школи;

  • Учнівський парламент.

 

Статут навчального закладу.

 

 

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності.

 

 

 

В закладі працює інклюзивний клас.